10 tips voor een geslaagde affichagecampagne
1. CREATIE, CREATIE EN NOG EENS CREATIE
Affichage is het enige 100% reclamemedium. Het moet daarom bovenal de aandacht trekken. Het ontwerp zal bijgevolg bepalen of iemands oog erop valt of niet, aangezien er geen content is. Een grote aankoop van GRP zal dus nooit een middelmatige creatie kunnen compenseren.
2. HET ENE BORD IS HET ANDERE NIET
Affichage is het enige medium waarbij we nog steeds denken in termen van borden en niet in termen van contacten. Sommige adverteerders willen, bijvoorbeeld, een campagne van 5 borden per verkooppunt. Dat is weinig zinvol. In een kleine gemeente kan dit te veel zijn en in een grote stad veel te weinig. Niemand kan zich voorstellen dat een adverteerder drie televisiespots per dag zou willen uitzenden. Zowel bij televisie als bij affichage is het belangrijk te streven naar een maximalisatie van het aantal contacten met de gekozen doelgroep.

3. NIET ALLEEN HET AANTAL CONTACTEN IS BELANGRIJK, OOK DE KWALITEIT ERVAN TELT

Langs eenzelfde weg genereert een verlicht alleenstaand bord dat zichtbaar is op meer dan 100 meter evenveel aandacht als een onverlicht bord dat deel uitmaakt van een wand met 4 borden die zichtbaar zijn op minder dan 30 meter. De logica wil echter dat het eerste duidelijk superieur is aan het tweede.

4. EEN GOEDE SPREIDING VAN DE CONTACTEN

Als men meerdere borden langs eenzelfde drukke route selecteert, wordt het publiek van elk van de borden bij elkaar opgeteld. Maar men zal dezelfde mensen hebben bereikt, wat voor de meeste campagnes niet het doel is. Een campagne van 500 GRP met een bereik van 10% en 50 OTS is gegarandeerd minder relevant dan het behalen van een bereik van 50% met 10 OTS. Daarom zal men soms zoeken naar borden die minder goed presteren maar wel een belangrijke bijdrage leveren voor de verdeling van de contacten.

5. AANDACHT VOOR VERPLAATSINGEN

Met affichage bereikt men mensen op verplaatsing. De selectie moet zo worden gemaakt dat de doelgroep niet alleen wordt bereikt waar deze woont, maar vooral wanneer deze ‘onderweg’ is. Het is dus heel goed mogelijk dat voor een high-end product wordt geadverteerd op een reclamebord in een volksbuurt als dit een doorgangsgebied is voor het beoogde doelpubliek.

6. MAXIMALISATIE VAN DE HERINNERING

De belangrijkste sterke punten van affichage zijn het bereik (aantal mensen dat het bord te zien krijgt) en de herhaling (aantal keren dat de boodschap wordt gezien). In vergelijking met andere media scoort affichage bijzonder sterk op beide criteria. Anderzijds ligt de ß-coëfficiënt (blootstelling en memorisatie) lager dan bij andere media omdat het een medium is dat de aandacht moet trekken om opgemerkt te worden. Hiervoor moet men zorgen voor een sterke creatie, in combinatie met kortere maar frequentere campagnes of een groter aantal verschillende visuals.

7. EEN GOEDE SHARE OF VOICE

Het is belangrijk om te weten welk het totale aantal borden in een stad of agglomeratie is alvorens het totale aantal te selecteren borden binnen deze entiteit te bepalen. Want zelfs als de doelstellingen in termen van contacten perfect in orde zijn, is het belangrijk dat men opvalt binnen de massa aan berichten die passanten te zien krijgen.

8. PLANNEN

Een goede postercampagne uitwerken kost tijd. Het creatieve team moet over voldoende tijd beschikken om een sterke affiche te ontwerpen, de mediaspecialisten om de borden te selecteren op een moment dat deze nog beschikbaar zijn, de drukker om niet te snel te moeten werken, en de afficheur om de posters te kunnen verspreiden om ze voor te bereiden en aan te plakken.

9. DENKEN IN FUNCTIE VAN HET PRODUCT

De geografische oppervlakte waarbinnen men zal afficheren wordt mee bepaald door het product. Zo zijn mensen bereid om heel wat kilometers af te leggen voor de aankoop van een salon of een keuken, omdat dit geen impulsaankopen zijn waartoe enkel wordt besloten omdat men nu eenmaal in de buurt van een verkooppunt is. Voor een alledaags gebruiksproduct kan dan weer een kleinere straal worden gedefinieerd.

10. CONTROLE OP HET TERREIN

Dit is voor een bedrijf de beste manier om een campagne te beoordelen. Reclameborden kan men niet beoordelen in de eigen omgeving zoals een advertentie in gedrukte media, of zoals in de audiovisuele media waar men de reclamespots kan zien en horen. Men moet zich dus verplaatsen en de campagne beoordelen waar zij plaatsvindt, d.w.z. op straat.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.